Liderlik ve Yöneticilikte Yapay Zeka Sertifika Programı

TanıtımEğitim İçeriğiKimler KatılmalıProgram Çizelgesi
Gerçek Liderlik Vizyonu İçin Yapay Zeka Yönetimi Sertifika Programına Katılın!

Teknolojinin mobil yazılım ve mail sisteminden çok fazlasını sunmaya başladığı bu çağda gerçek liderler teknoloji, iş ve insanı bir arada ileriye götürenler olmaktadır. Yapay zekanın sunduğu avantajları göremeyen, yeniliğe kapalı ve maliyet ön görüsü düşük yöneticilerin çok yakında yerlerini vizyoner yöneticilere bırakacağı kesin. Vizyoner liderler yapay zeka süreçlerine şirketlerinin teknolojik alt yapısından, mobil uygulamalarına, ürün ve hizmet süreçlerinden insan kaynakları yönetimine, satış ve satış sonrası müşteri ilişkilerine kadar bir bütün olarak hazırlananlardır. International business school olarak lider ve yöneticilerin kurumlarını bir bütün olarak yapay zeka süreçlerine hazırlamaları için yapay zeka yönetimi sertifika programını sunuyoruz.

Gelecek Başladı
Yapay zekanın hızına ve iş idaresinde ki yükselişine bakarsak iderler ve yöneticiler için geleceğin çoktan başlamış olduğunu görürüz. Makinelerin ve yazılımların kendi aralarında yaptığı ticaret ve bu ticaret için geliştirdikleri sözleşmeleri yönetecek uzmanları yetiştiren sertifika programıdır.  Blockchain teknolojisiyle uyumlu olan bu bölüm, her hangi bir sözleşmede üçüncü kişi ve aracılara ortadan kaldırmayı, işlerin daha anlaşılır hale gelmesini sağlar. Üçüncü bölümümüzde katılımcılarımızı smart contract eğitimine alıyoruz ve onlara ticaretin sınırlarını nasıl zorlayacaklarını öğretiyoruz. Ticareti ve iş yapma biçimini yeniden şekillendirecek önderleri yetiştiriyoruz.

Teknolojinin hayatımıza kazandırdığı her yenilik aynı zamanda yeni bir kariyer fırsatı doğurmaktadır. Her iş yöneticiye, tasarlayıcıya, yazılımcıya ve uygulamacıya ihtiyaç duymaktadır. Bazı mesleklerin yok olması bazı yeni mesleklerin doğması demektir. Bu bilinçte olan, iş dünyasının, kariyerinin ve geleceğin sınırlarını zorlayan kişiler için hazırlanmış bir program. Bugünden, yarından ve gelecekten şikayet etmek yerine onu değiştirmek ve geliştirmek için heveslenenler için oluşturulmuş sertifika programı. Smart Contract diğer derslerimiz gibi size harika özellikler kazandıracak, bilgi ve donanımızı geliştirecek ileri düzey bir eğitimdir.

İş dünyası tarafından en çok tercih edilen International Business School sertifikası sahibi olarak kazandığınız özellikleri uluslararası geçerli bir belgeyle gösterebilirsiniz.

Vizyoner Liderler Arasına Katılın!  

Eğitim İçeriği:
Giriş
* Liderlik ve Yöneticiliğe Giriş
* Yapay Zekaya Giriş
* Yöneticilik ve Yapay Zeka İş Birliklerine Bakış
* Gelecek Vizyonu Oluşturma

Liderlik ve Yöneticilikte Yapay Zeka Yönetimi Modül – 1
* Liderlik ve Yöneticilikte Değişimler, Öngörüler ve Gerçekler
* Vizyoner Liderlik Nedir?
* Yöneticilik Ekollerinde Yapay Zekanın Rolü
* Liderlerden Yeni Beklentiler Nelerdir?
* Şirketlerin Yapay Zekaya Geçiş Süreçleri
* Yönetim Sistemlerinde Yapay Zeka Kullanımı
* Lider ve Yöneticilere Yapay Zeka Neler Kazandırır?
* Yapay Zekanın İş Süreçlerine Etkisi ve Faydaları
* Genel Bakış

Liderlik ve Yöneticilikte Yapay Zeka Yönetimi Modül – 2
* Liderlik ve Yöneticilikte Yapay Zeka Vizyony
* Yönetim Süreçlerini Yapay Zekayla Gerçekleştirmek
* Birimlerde Yapay Zeka Kullanmak
* Tedarik, Üretim ve Dağıtımda Yapay Zeka Kullanımı
* Pazarlama-Satış ve Satış Sonrası Hizmetlerde Yapay Zeka Kullanımı
* İnsan Kaynaklarında Yapay Zeka Kullanımı
* Günlük Akışta Yapay Zeka Tasarlamak ve Yönetmek
* Yeni Trend Yapay Zeka Teknolojileri
* Yapay Zeka Yönetim Teknikleri
* Hukuki ve Etik Süreçler

Liderlik ve Yöneticilikte Yapay Zeka Yönetimi Modül – 3
* Şirketler Arası Yapay Zekalı Sözleşmeler
* Siber Güvenlikte Yapay Zeka
* Mobil Uygulamalar ve Yazılımlarda Yapay Zeka Kullanımı
* Zaman ve Maliyet Tasarrufları İçin Yapay Zeka Gücü
* Yeni Nesil Liderlik ve Kişisel Özellikler
* Yapay Zekanın İş Gücünde Yönetimi
* IT Birimiyle Uyumlu Süreç Tasarımı
* Korkma, Yönet!
* Yeni Nesil Uzmanlık Değerlendirmesi
* İş, İnsan ve Yapay Zeka İlişkisi

Bitirme
* Uygulama Çalışmaları
* Tartışma Atölyeleri
* Teknoloji Ziyaretleri

Sertifika Programımıza;
– İş İnsanları – Yöneticiler
– Yeni Nesil Liderler
– Robot ve Yapay Zeka Sistemi Yönetmek İsteyenler
– Hukukçular
– Mühendis / Teknik Kişiler
– Farklı Mesleklerde Olupta İlgi Duyanlar
– Kariyerine Yeni Bir Özellik Katmak İsteyenler
– Endüstri 4.0’ı Meslekleri İçin Kullanmak İsteyenler
– Smart Contract Vizyonuna Sahip Olmak İsteyenler
– Üniversite Öğrencileri

Liderlik ve Yöneticilikte Yapay Zeka Yönetimi Sertifika Programı
Grup Programı 27 Ekim 2019  Kontenjan Uygun
Kişiye Özel Program 30 Ekim 2019 Kontenjan Uygun