Kurumsal Yapı

•Genel Müdür

•Akademik Kadro
•İş Dünyasından Konuşmacılar
•Koordinatör
•Eğitim Danışmanı (Diploma Programları)
•Eğitim Danışmanı (Sertifika Programları)
•Eğitim Danışmanı (Güncelleme Eğitimleri)